📞 0622-018455
Log in

De initiatiefnemers

We stellen ons even voor.

Koen Beurskens

Mijn naam is Koen Beurskens (1970), ik ben vader van drie kinderen die alledrie naar de bovenbouw van de Vrijeschool Zutphen gaan. foto Koen

Voor mij is verbinding met anderen wezenlijk. En onmisbaar voor verbinding is om de ander recht doen, om elk individu te zien als volwaardig persoon en er ook zo mee om te gaan. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat iemand werkelijk probeert te zeggen, om in te schatten en te kunnen afstemmen op wat diens achterliggende behoeften zijn. Ik zie de potentie in anderen en geloof daar vol in, vaak vóór ze het zelf zien. Dat is mijn motivatie en leidraad om iemand respectvol en effectief in beweging te laten komen en over drempels heen te helpen in de richting van z'n eigen dromen.

Ook groepen zie ik als een geheel met een uniek karakter, als een menselijk individu. Ik ben gevoelig voor de stemming in de groep en van de groepsleden. Van daaruit geef ik leiding aan groepen, zonder mezelf op de voorgrond te zetten, op zo'n manier dat de groep zich verbonden en gesterkt voelt en zich voorbij de verwachting kan ontwikkelen.

Dit heeft zich ontwikkeld en getoond tijdens de individuele bijlessen die ik jaren lang gaf, tijdens de ruim 60 zeilkampen die ik als staf en/of kampleider begeleidde, tijdens de jaren dat ik voor de kost zeil- en vaarinstructie gaf op diverse soorten boten, tijdens de teambuildings-trainingen die ik enkele jaren gaf, tijdens de 14 jaar die ik lesgaf als 1e graads docent natuurkunde aan de bovenbouw van de Vrijeschool Zutphen en tijdens veel andere ontmoetingen met individuen en groepen.

Ingrid Busink

Ik ben Ingrid Busink (1964), getrouwd met Eric, en moeder van twee studerende zoons en een dochter (middelbare school). foto Ingrid

Waar ik voor sta is moderne gemeenschapsvorming: Het kan menselijker en meer in verbinding, ons samenwerken, ons samenleven, en zo ook ons onderwijs. Daarom werk ik aan de ontwikkeling van de Ondernemende School Hiram als nieuwe gemeenschap van leraren, kinderen en ouders.

Ik heb de nodige ervaring opgedaan bij de procesbegeleiding van groepen bij het onderzoeken van hun levensweg, bij de opzet en ontwikkeling van verschillende particuliere scholen en een Handelsacademie voor volwassenen, en bij verschillende grotere woonprojecten in Nederland. Vanuit alle levensverhalen en samenwerkingsvraagstukken die ik heb mogen begeleiden, heb ik gezien dat het erom gaat dat we de individuele levensweg van de mens leren kennen en recht doen. En dat we bij het vormen van een gemeenschap op zoek gaan naar de medemenselijkheid: Een hele mooie ontwikkelingsweg, waarin we boven onszelf uit kunnen stijgen, en zo veel meer bereiken meer voor de gemeenschap en de wereld als geheel.

Zo is het ook tussen leraar en kind en ouder: ontwikkeling, ontwikkeling, ontwikkeling. Daarom zie ik dat het ondernemen op school zo belangrijk is: Leraren die initiatief nemen, in de school, in de lessen, en zo op een eigen, creatieve manier geestelijke impulsen ‘mee naar onder-nemen’ voor de kinderen. Ik heb ook bij mijn eigen kinderen ervaren dat jonge mensen dat het allermeeste waarderen en dan de lessen en het sociale leven als het ware ‘opdrinken’: Echte voeding voor hun ziel en een voorbeeld op hun levensweg.

Anderen

Op dit moment zijn we in de kern met z'n tweeën en hebben we enkele anderen die af en toe met ons meedenken en praten. Na de zomer verwachten we wat meer mensen die gaan instappen om samen Hiram verder vorm te geven.

Hoe zien anderen ons initiatief?

Harrie Salman
Harrie Salman Harrie Salman is tot zijn pensionering in 2019 bijna 40 jaar docent in het hoger onderwijs geweest. Hij is cultuurfilosoof en onderzoekt culturele en maatschappelijke veranderingen. Daarover geeft hij voordrachten en seminars. Hij is nauw betrokken bij het werk van de Stichting De Grondsteen.
“Het huidige onderwijs leidt veelal tot een aanpassing van de kinderen en jonge mensen aan de eisen van de samenleving. Dit is een verouderde manier van onderwijs geven. In plaats daarvan kan het onderwijs de kinderen in de ontwikkeling van hun creativiteit stimuleren en daarmee recht doen aan de vele vormen van hun intelligentie. Dit vereist de vorming van een gemeenschap van leerkrachten die zich met elkaar aan deze taak wijdt en kan steunen op de wakkere medewerking van de ouders. Met deze medewerking kunnen de leerkrachten in elke situatie zelf op een creatieve wijze vorm geven aan het onderwijs.”

Philip Bakker
Philip Bakker Philip Bakker is informatiemanager. Daarnaast heeft hij een grote belangstelling voor het onderwijs. Voor de symposia Gezondmakend Onderwijs (2014-2019) heeft hij de website ontworpen en onderhouden. In 2020 schreef Philip een oproep tot een gesprek over de toekomst van vrijescholen, inclusief een samenvatting van de eerste 100 jaar vrije school-onderwijs in Nederland. Ook is hij auteur van het boek ‘In School We Trust’ dat eind 2022 zal verschijnen (www.inschoolwetrust.nl). Naast sportmasseur NGS is Philip ook in ontwikkeling tot massagetherapeut en procesbegeleider.
“Mijn wens is om met elkaar in gesprek te zijn over wat wij willen met onderwijs. Hoe vinden we de balans tussen de mens als individu èn als lid van de samenleving? Vanuit onszelf, met elkaar. En als ‘spirit in a material world’.
Leidraad voor mij is: wat zijn de wezenlijke behoeften en wensen van kinderen, jongeren, docenten en ouders. Daar lever ik graag een bijdrage aan.
Ik wil de ondernemende school Hiram van harte aanbevelen. Daar zal steeds het gesprek gevoerd gaan worden, met ouders, met leraren onderling en met leerlingen.”

[...]